Utan titel

Utan titel

Teknik: Tusch på papper
Storlek: 30 x 38 cm
Tillkomstår: 2008
Vinstår: 2010