Sveriges äldsta konstförening

Sveriges Allmänna Konstförening (SAK) är landets äldsta konstförening grundad 1832 med tusentals medlemmar över hela landet. Vår verksamhet är ideell och har i huvudsak två syften. Vi stödjer svensk samtidskonst genom, att till det årliga konstlotteriet, varje år köpa in ett stort antal verk av nu aktiva konstnärer. Och vi ger våra medlemmar möjlighet att odla och fördjupa ett konstintresse.

SAK-medlemskap = lotteri + bok + medlemstidning + SAK Edition + programverksamhet = 500 kr/250 kr
Ett medlemskap sträcker sig över ett kalenderår och innebär att du automatiskt deltar i konstlotteriet och får en årsbok. Därtill ingår medlemstidningen som utkommer 4 ggr/år och ett antal andra medlemsförmåner såsom rabatter på konstböcker, ramning, konst, mm. Bara som SAK-medlem har du chans att köpa verk ur SAK Edition, specialframtagna verk i liten upplaga till ett förmånligt pris och för en liten summa kan du delta i programaktiviteter såsom föreläsningar, konstnärssamtal etc.

Bli medlem nu
Anmäl dig som medlem direkt genom att betala på sidan Bli Medlem. Du kan även ge bort medlemsskap som presentkort till nära och kära.

Boken
Sedan 1892 har SAK årligen gett ut en konstbok till sina medlemmar. Böckerna har behandlat några av Sveriges mest intressanta konstnärskap och konstriktningar. Som medlem får du varje år vår konstbok automatiskt. Läs mer

För vår adress och öppettider klicka här

STADGAR

SAK:s stadgar hittar du här.

All personlig information som du som befintlig medlem eller som blivande ny medlem lämnat/lämnar eller som vi erhåller i och med tecknandet/förnyelse av medlemskap innebär att du samtycker till att uppgifterna hanteras och lagras av SAK som personuppgiftsansvarig och förvaras säkert. Adressuppgifter delas inte med andra än våra betrodda samarbetspartners för utskick av medlemstidning, årsbok, inbetalningskort och nyhetsbrev. Personuppgifter delas inte med annan tredje part. Hela SAK:s integritetspolicy finner du HÄR.

Mer om SAK

Sveriges Allmänna Konstförening har verkat som ett viktigt stöd för och förmedlare av svensk samtidskonst i 187 år. Föreningen har ända sedan starten 1832 varit en helt ideell förening, finansierad av medlemsintäkter. Det är du som enskild medlem som gör SAK:s verksamhet möjlig och ditt medlemskap i SAK är ett viktigt bidrag till svenskt konstliv.

När föreningen grundades 1832 såg samhället och konstvärlden helt annorlunda ut. Konst i allmänhet och samtidskonst i synnerhet var inte allmängods och konstinstitutionerna var få. Nationalmuseum invigdes först 1866 och Moderna Museet 1958. Dessförinnan var SAK en av få aktörer som arbetade för att både stödja levande, verksamma konstnärer rent ekonomiskt genom konstinköp till lotteriet, men fungerade också genom sina utställningar och sin bokutgivning som en förmedlare av kunskap och intresse för konst till en bredare allmänhet.

Vi märker att intresset för samtidskonst nu är större än någonsin. Konsten uttrycks idag genom alla typer av tekniker, från traditionellt oljemåleri till installationer, video, foto mm. Inte sällan i gränsöverskridande former mellan konst, mode, musik, design och arkitektur. Det lockar, gäckar, provocerar, förbryllar, fascinerar och förför människor från vitt skilda världar, i vitt skilda åldrar. Gemensamt är lusten och nyfikenheten.

Vi är övertygade om att SAK har en viktig funktion som länk mellan konsten och en konstintresserad allmänhet i många år framöver. Detta trots att konsten idag är så mycket tillgängligare via museer, konsthallar, gallerier, konstkataloger, auktionsverk och mässor än den var när föreningen en gång startade.

I dagens enorma kulturutbud har vi förstått att SAK har en än viktigare funktion som ”samlingsportal” för vad som händer på konstscenen i Sverige i stort varje år. Ett medlemskap har blivit ett sätt för många att enkelt få en överblick över vad som sker i konstens rum, inte minst genom den årliga vinstkatalogen som ger en stor mängd konstnärer möjlighet att nå en ny publik.