Historik
Konstföreningen startade sin bokutgivning redan 1892. Till att börja med gav vi ut så kallade album, band med ljustryckta teckningar av konstnärer som Bruno Liljefors och Carl Larson. År 1896 kom den första konstboken, Oscar Levertins biografi om Niklas Lafrensen den yngre. Sedan dess har vi hunnit belysa många konstnärskap och konstriktningar. 2017-2020 presenterades i årsboken de konstnärskap vars verk inköpts till lotteriet.

Lista över SAK:s publikationer

2020 Rådande situation. Red. S. Walker, A. Hesselbom
2019 Till konsten. Landskap i ovissa tider. Utvalda konstverk möter betraktares ord. Red. Jennie Fahlström
2018
 Till konsten. En av alla dagar. Utvalda konstverk möter betraktares ord. Red. Jennie Fahlström
2017 Till konsten. Tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord. Red. Jennie Fahlström
2016 Ingångar & utvägar. Samlade samtal i SAK 2010-2015 av Jennie Fahlström
2015 Marie-Louise Ekmans två liv av Klas Gustafson
2014 Mellan verkligheter. Fotografi i Sverige 1970-2000, Niclas Östlind mfl
2013 Tova Mozard, Ghost Light
2012 Helene Billgren, The End
2011 Passioner och bestyr, Svensk konst på 2000-talet av Sophie Allgårdh, Hasse Persson
2010 Roj Friberg av Lars Nygren
2009 In i bilden, ut bland orden – 12 författare on 12 konstverk, red: Mårten Castenfors
2008 Drömmen om verkligheten – 35 fotografiska reflektioner av Marie Lundquist
2007 SAK 175 av Birgitta Eriksson, Björn Kusoffsky, Dan Wolgers, Jenny Asp
2007 Fluxus av Bengt af Klintberg
2006 Konst som rörlig bild av Söderbergh Widding, Sundholm, Wrange m fl
2005 Dick Bengtsson av Castenfors, Feuk, Billgren, Mamma Andersson m fl
2004 Svensk Konst Nu av af Malmborg, Allgårdh
2003 Lena Cronqvist av Mårten Castenfors, Eva Ström m fl
2002 Torsten Andersson av Magnus Bons m fl
2001 Sveriges Konst del III av Mårten Castenfors
2000 Sveriges Konst del II av Beate Sydhoff
1999 Sveriges Konst del I av Elisabeth Lidén
1998 Den öppna konsten av Leif Nylén
1997 Ulrik Samuelson av Douglas Feuk
1996 Asmund Arle av Viveca Wessel
1995 Olle Bonniér av Thomas Millroth
1994 Bror Hjorth av Hans-Olof Boström
1993 K G Bejemark av Gunnar Bråhammar
1992 Karl Axel Pehrson av Per Bjurström
1991 Arne Jones av Rolf Söderberg
1990 Olle Baertling av Teddy Brunius
1989 Lennart Rodhe av Thomas Millroth
1988 Hugo Zuhr av Ingrid Rudbeck-Zuhr
1987 Alf Lindberg av Folke Edwards
1986 Vera Nilsson av Göran M Silfverstolpe
1985 Olle Nyman av Bo Lindwall
1984 Torsten Renqvist av Beate Sydhoff
1983 C O Hultén av Artur Lundkvist
1982 Då och Nu, SAK 150 år av Bo Lindwall
1982 Konstverkens liv i offentlig miljö av Sven Sandström, Mailis Stensman, Beate Sydhoff.
1981 Lage Lindell av Thomas Millroth
1980 Staffan Hallström av Stig Johansson
1979 Ragnar Sandberg av Ulf Linde
1978 Eric Grate av Pontus Grate och Ragnar von Holten
1977 Evert Lundquist av Eugen Wretholm
1976 Tre decennier svensk grafik av Per Bjurström
1975 Albin Amelin av Elisabeth Lidén
1974 Siri Derkert av Rolf Söderberg
1973 Bror Marklund av Eugen Wretholm
1972 Inge Schiöler av Nils Ryndel
1971 Birger Lundquist av Gunnar Jungmarker
1970 Axel Nilsson av Axel Elvin
1969 Surrealismen i svensk konst av Ragnar von Holten
1968 Otte Sköld av Rolf Söderberg
1967 Eric Hallström av Lennart Seth
1966 Sven Erixons konst av Åström, Holmér, Bjurström
1965 Svensk landskapskonst från renässans till romantik av Gunnar Berefeldt
1964 Carl Frisendahl av Gunnar Jungmarker
1963 Carl Milles av Henrik Cornell
1962 Stockholm sett av 1900-talets målare av Folke Holmér
1961 Albertus Pictor av Eric Lundberg
1960 Axel Sjöberg av Sten Karling
1959 Nils Möllerberg av Leo Swane
1958 Nils Dardel del II av Karl Asplund
1957 Nils Dardel del I av Karl Asplund
1956 Bohuslän i konsten av Anders Hedvall
1955 Ernst Josephsons konst av Erik Blomberg
1954 Hilding Linnqvist av Folke Holmér
1953 Christian Eriksson av Helge Kjellin
1952 Bertil Bull Hedlund av Nils Lindgren
1951 Victor Forssell av Viggo Loos
1950 John Sten av Axel J Romdahl
1949 Thorsten Palm av Folke Holmér
1948 Herman Norrman av Ulf Hård af Segerstad
1947 Axel Fridell av Karl Asplund
1946 Oskar Andersson av Gunnar Jungmarker
1945 Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst av Viggo Loos
1944 Olof Sager-Nelson av Axel Gauffin
1943 Karl Isaksson av Gustav Engwall
1942 Carl Eldh av Karl Asplund
1941 Sergels ungdom och Romtid av Oscar Antonsson
1940 Ivan (Gustaf) Augéli del II av Axel Gauffin
1939 Ivan (Gustaf) Augéli del I av Axel Gauffin
1938 Carl Wilhelmsson av Axel L Romdahl
1937 Per Hörberg av Bengt Cnattingius
1936 Louis Jean Desprèz av Nils G Wollin
1935 John Bauer av Harald Schiller
1934 G W Palm av Gustaf Lindgren
1933 Elias Martin av Ragnar Hoppe
1932 Konstföreningen under 100 år. Festskrift av G Nordensvan
1931 A Th Gellerstedt av Harald Schiller
1930 Nicodemus Tessin del II av Ragnar Josephson
1929 Nicodemus Tessin del I av Ragnar Josephson
1928 Ivar Arosenius av Karl Asplund
1927 Per Krafft d y av Evald E:son Uggla
1926 Johan Fredrik Höckert av Aron J T Borelius
1925 Gustaf Rydberg av Helge Kjellin. Supplement till d:o
1924 Anders Zorn del II av Tor Hedberg
1923 Anders Zorn del I av Tor Hedberg
1922 Svensk 1700-talskonst av Axel Gauffin m fl
1921 Carl Larsson del II av Georg Nordensvan
1920 Carl Larsson del I av Georg Nordensvan
1919 Eugéne Jansson av Nils G Wollin
1918 Georg von Rosen av Erik Wettergren
1917 Uno Troili del II av Helge Kjellin
1916 Uno Troili del I av Helge Kjellin
1915 Egron Lundgren del II av Karl Asplund
1914 Egron Lundgren del I av Karl Asplund
1913 Reinhold Norstedt av Erik Wettergren
1912 Carl Larsson som etsare (med orginaletsning) av Axel L Romdahl
1911 Ernst Josephson del II av Karl Wåhlin
1910 Ernst Josephson del I av Karl Wåhlin
1909 Ferdinand Fagerlin av Axel Gauffin
1908 Alfred Wahlberg av J K Janzon (Spada)
1907 Simon Marcus Larsson del II av Axel Gauffin
1906 Simon Marcus Larsson del I av Axel Gauffin
1905 Burchardt Precht av Johnny Roosval
1904 Johan August Malmström av Harald Wieselgren
1903 Skoklosters slott av Olof Granberg
1902 Carl Gustaf Pilo av Osvald Sirén
1901 P G Wickenberg av John Kruse
1900 J W K Wahlbom av Karl Wåhlin
1899 Johan Fredrik Höckert av Harald Wieselgren
1898 Niclas Lafrensen d y av Oscar Levertin
1897 Minnesblad över Per Hasselberg
1896 Album 5
1895 Album 4
1894 Album 3
1893 Album 2
1892 Album 1

Köp SAK-böcker