Arkivet – en databas
SAK har sedan 1996 digitalt dokumenterat inköpen till det årliga lotteriet. Sedan 2002 finns vinsterna upplagda per år på hemsidan. Sammanlagt rör det sig om cirka 6000 poster, varav flera tusen med högupplösta bilder. Arbetet med att strukturera det omfattande materialet har resulterat i en sökbar konstdatabas där en stor del av Sveriges konstnärer finns med. Förmodligen är det Sveriges mest omfattande offentliga konstdatabas på Internet. Dessutom kommer den att växa för vart år allteftersom nya inköp till vårt lotteri görs.

Bilderna
I de tusentals fall vi har bilder på inköpen presenterar vi dem på hemsidan.

Alla bilderna är copyrightskyddade © SAK / Bildupphovsrätt / respektive konstnär.

Artikeldatabasen
När man söker på en konstnär får man även träffar på artiklar om densamma på Konsten.net.  Vi tackar nättidskriften för samarbetet och det generösa informationsutbytet.

Kontakta oss för komplettering av databasen
I de fall vi inte har bilder av inköpta verk välkomnar vi bildkompletteringar av berörda konstnärer eller närstående (om konstnären avlidit).
Kontakta oss på telefon: 08-10 46 77 eller info@konstforeningen.se