Vilodel

Vilodel

Teknik: Screentryck 4/25
Storlek: 19 x 19 cm
Tillkomstår: 2005
Vinstår: 2010