Vinster för år 2019

Vinsterna i SAK utgör kärnan i verksamheten sedan 1832. Tack vare medlemsintäkterna kan SAK varje år köpa in ett stort antal verk av konstnärer verksamma i Sverige. Konstverk som en gång per år blir till vinster och lottas tillbaka till tursamma medlemmar i Sveriges äldsta konstlotteri. Här finns digitala bilder på vinster för varje år sedan 2002. Vi lägger kontinuerligt upp årets vinster och en komplett lista finns på denna sida två veckor innan dragning. För att ta del av vinster från förr - mellan åren 1832-2001- finns verksuppgifter i SAK:s analoga arkiv men med ett begränsat bildmaterial. Välkommen att söka konst i SAK:s arkiv.

Välj år: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 2019 2020 2021 
Vinst nr 003: Patchwork

Vinst nr 003: Patchwork
Sofie Josefsson

Vinst nr 006: Tyskland, 1940

Vinst nr 006: Tyskland, 1940
Elisabeth Moritz

Vinst nr 007: Cirkus

Vinst nr 007: Cirkus
Haidar Mahdi

Vinst nr 010: Kroppsveck

Vinst nr 010: Kroppsveck
Annie Johansson

Vinst nr 014: Genomlysning 5

Vinst nr 014: Genomlysning 5
Anna Nordquist Andersson

Vinst nr 017: Vi fyra

Vinst nr 017: Vi fyra
Britta Marakatt-Labba

Vinst nr 020: Plate

Vinst nr 020: Plate
Benjamin Andersson