Vinster för år 2020

Vinsterna i SAK utgör kärnan i verksamheten sedan 1832. Tack vare medlemsintäkterna kan SAK varje år köpa in ett stort antal verk av konstnärer verksamma i Sverige. Konstverk som en gång per år blir till vinster och lottas tillbaka till tursamma medlemmar i Sveriges äldsta konstlotteri. Här finns digitala bilder på vinster för varje år sedan 2002. Vi lägger kontinuerligt upp årets vinster och en komplett lista finns på denna sida två veckor innan dragning. För att ta del av vinster från förr - mellan åren 1832-2001- finns verksuppgifter i SAK:s analoga arkiv men med ett begränsat bildmaterial. Välkommen att söka konst i SAK:s arkiv.

Välj år: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 2019 2020 2021 
Vinst nr 001: Talisman

Vinst nr 001: Talisman
Christine Ödlund

Vinst nr 004: The onlooker

Vinst nr 004: The onlooker
Ferdinand Evaldsson

Vinst nr 005: CANDY

Vinst nr 005: CANDY
Carina Seth Andersson

Vinst nr 007: Svartblomma

Vinst nr 007: Svartblomma
Karin Lundgren-Tallinger

Vinst nr 009: Relic

Vinst nr 009: Relic
Elin Odentia

Vinst nr 010: Hemmet

Vinst nr 010: Hemmet
Narek Aghajanyan

Vinst nr 014: Figure 2

Vinst nr 014: Figure 2
Mark Frygell

Vinst nr 017: Stillvattnet

Vinst nr 017: Stillvattnet
Andreas Poppelier

Vinst nr 020: Fallet

Vinst nr 020: Fallet
Eva Lalander