Våra årsböcker

Sedan 1892 Ger SAK ut en årlig konstbok som också ingår i medlemskapet. Sedan dess har vi hunnit belysa många konstnärskap och konstriktningar. 2017-2020 presenterades i årsboken de konstnärskap vars verk inköpts till lotteriet.

2020 – Rådande Situation

Boken inleds med Anders Rydells essä om konstens utsatthet, inte en lugnande läsning, och världen är inte en särskilt lugn plats. Den innehåller även presentationer av vinstverken och fantastiskt bildmaterial av Jean Baptiste Béranger, liksom en summering av projektet SAK UNG som pågått i tre år och avlutas i december 2020.

2019

”Till konsten – landskap i ovissa tider. Utvalda konstverk möter betraktares ord” presenterar ett utsnitt ur samtidskonsten i Sverige just nu, med utgångspunkt i de 21 konstnärskap som alla är verksamma på den samtida svenska konstscenen och har engagerats för Sveriges Allmänna Konstförenings konstlotteri 2019.

2018

“Till konsten – en av alla dagar. Utvalda konstverk möter betraktares ord” är, med utgångspunkt i de 23 konstnärer vars verk köpts in till årets konstlotteri, ett utsnitt av samtidskonsten i Sverige just nu. Nyskrivna texter av olika författare sätter de utvalda verken i ett större sammanhang, liksom det rika bildmaterialet. Årsboken lånar sin titel från Ella Tillemas svit om hundra målningar En av alla dagar, SAK:s uppdragsverk 2018.

2017

“Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord”. Kärnan i denna volym är de 120 konstverk av 22 konstnärer som engagerats för konstlotteriet och vars verk härmed blivit en del av SAK:s 185-åriga historia av att stödja konstlivet i Sverige. Ett rikt bildmaterial sätter de utvalda verken i ett större sammanhang liksom de texter som olika skribenter skrivit om respektive konstnärskap. Med specifika kunskaper och erfarenheter som konstnärer, författare, intendenter, kritiker, formgivare, lärare och curatorer nystar de i de aktuella konstverkens trådar. Det är också en av tankarna med boken: att vi här får möjlighet att närma oss konsten utifrån sinsemellan olika perspektiv.

Mer information.
Please check our Personuppgiftspolicy / GDPR
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google