Våra årsböcker

Sedan 1892 ger SAK ut en årlig konstbok som också ingår i medlemskapet. Sedan dess har vi hunnit belysa många konstnärskap och konstriktningar. 2017-2020 presenterades i årsboken de konstnärskap vars verk inköpts till lotteriet.

För 2024 ser  vi framåt och tänker nytt . Mer om det nya konceptet kommer inom kort.

2023 – Jenny Källman

Årsboken 2023 blir Jenny Källmans Ghost Hunting. Boken är ett samarbete mellan SAK och Art and Theory Publishing och konstnären och kommer till alla medlemmar i november 2023.

Den nya boken, den mest heltäckande publikationen hittills, innehåller fotografier, stillbilder från film och installationsbilder från Källmans över 20 år långa konstnärskap, samt texter av Masha Taavoniku, konstvetare, skribent och Sara Walker, konstvetare, skribent och verksamhetschef för Sveriges Allmänna Konstförening. 

I Jenny Källmans Ghost Hunting presenteras ett fantastiskt konstnärskap, genom det vill vi bredda och fördjupa kunskapen om samtida fotografi, och Källmans verk är en rik källa att ösa ur. Hon har varit verksam i över 20 år och är rotad i en analog fotografisk tradition men med en omisskännlig ständig nyfikenhet på fotomediets specifika egenskaper (och dess begränsningar). Vad kan ett fotografi vara och vad kan det förmedla? Låt spökjakten ta vid.

Sara Walker

Publicerad med generösa bidrag från The Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Our Legacy, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Linjepunkt Repro AB, Björkholmen Gallery.

Lenke Rothman Quality of Life igen SAK:s årsbok 2022

2022 – Lenke Rothman

SAK:s årsbok 2022 är en utvidgad återutgivning av Lenke Rothmans till stora delar självbiografiska publikation från 1980 med kompletterande texter som för den in i vår samtid. En viktig presentation av ett konstnärskap med bäring på vår tid.

Quality of Life, där konstnären talar själv genom text och bild, gavs ut 1980 på Kalejdoskop förlag. Denna utvidgade nyutgåva med titeln Quality of Life (igen) görs i samarbete med Sune Nordgren (som också formgav originalutgåvan) och innehåller texter av Sara Walker, verksamhetsledare på SAK, Sara Arrhenius, direktör på Svenska Institutet i Paris, samt Sune Nordgren som personligt skriver om sitt arbete kring den ursprungliga boken.

Publicerad med generösa bidrag från Längmanska Kulturfonden och The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

2021 – Andreas Eriksson

SAK:s årsbok 2021 är en monografi om Andreas Eriksson, en av Sveriges mest betydande samtida konstnärer. Denna monografi, konstnärens första, vill försöka förklara och illustrera Erikssons utveckling och tankar bakom de mångfacetterade verk han producerar. Det blir en nära titt bakom duken.

Andreas Eriksson (f. 1975 i Björsäter) arbetar såväl i en klassisk nordisk måleritradition som med ett mer konceptuellt arbetssätt med måleri, skulptur, fotografi och vävar. Som en röd tråd löper måleriet och tematik kring landskapet och naturen. 

Boken innehåller ett rikt bildmaterial, en nyskriven essä av SAK:s verksamhetschef Sara Walker och ett samtal mellan konstnären och den schweiziske curatorn Hans Ulrich Obrist.

Boken är ett samarbete mellan Sveriges Allmänna Konstförening, Andreas Erikssons studio, gallerierna Stephen Friedman Gallery och neugerriemschneider, samt DCV books.

Formgivning: Patric Leo

Boken skickas till alla SAK:s medlemmar i december 2021.

Var du inte medlem 2021? Boken kan beställas från förlaget DVC.

2020 – Rådande Situation

Boken inleds med Anders Rydells essä om konstens utsatthet, inte en lugnande läsning, och världen är inte en särskilt lugn plats. Den innehåller även presentationer av vinstverken och fantastiskt bildmaterial av Jean Baptiste Béranger, liksom en summering av projektet SAK UNG som pågått i tre år och avlutas i december 2020.

2019

”Till konsten – landskap i ovissa tider. Utvalda konstverk möter betraktares ord” presenterar ett utsnitt ur samtidskonsten i Sverige just nu, med utgångspunkt i de 21 konstnärskap som alla är verksamma på den samtida svenska konstscenen och har engagerats för Sveriges Allmänna Konstförenings konstlotteri 2019.

2018

“Till konsten – en av alla dagar. Utvalda konstverk möter betraktares ord” är, med utgångspunkt i de 23 konstnärer vars verk köpts in till årets konstlotteri, ett utsnitt av samtidskonsten i Sverige just nu. Nyskrivna texter av olika författare sätter de utvalda verken i ett större sammanhang, liksom det rika bildmaterialet. Årsboken lånar sin titel från Ella Tillemas svit om hundra målningar En av alla dagar, SAK:s uppdragsverk 2018.

2017

“Till konsten – tro, hopp, tvivel och kärlek. Utvalda konstverk möter betraktares ord”. Kärnan i denna volym är de 120 konstverk av 22 konstnärer som engagerats för konstlotteriet och vars verk härmed blivit en del av SAK:s 185-åriga historia av att stödja konstlivet i Sverige. Ett rikt bildmaterial sätter de utvalda verken i ett större sammanhang liksom de texter som olika skribenter skrivit om respektive konstnärskap. Med specifika kunskaper och erfarenheter som konstnärer, författare, intendenter, kritiker, formgivare, lärare och curatorer nystar de i de aktuella konstverkens trådar. Det är också en av tankarna med boken: att vi här får möjlighet att närma oss konsten utifrån sinsemellan olika perspektiv.

Mer information.
Please check our Personuppgiftspolicy / GDPR
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google