SAK UNG

SAK UNG var ett projekt inom Sveriges Allmänna Konstförening med syfte att aktivera och engagera unga i samtidskonsten. Under åren 2017-2020 fick projektet stöd från Allmänna arvsfonden. Tack vare projektstödet kunde SAK UNG utvecklas till ett nationellt nätverk med verksamhet på 7 olika orter och 1200 deltagare mellan 16-25 år. 

Konst är viktigt för att ett demokratiskt samhälle ska vara starkt och är en vital del av yttrandefriheten. Sverige har tydligt uttalade, kulturpolitiska mål som säger att alla ska ha lika möjligheter att ta del av konst. Tyvärr visar forskning att människors tillgång till konst påverkas av socioekonomiska faktorer, vart man bor och vilken bakgrund man har. Alla har helt enkelt inte samma möjlighet att få ta del av konsten.

För oss i SAK UNG är allas möjlighet att få uppleva konst en viktig demokrati- och jämlikhetsfråga. Vi vill sänka trösklarna till konstvärlden så att fler människor kan delta, uppleva och ta plats i konsten.

Kort om projektet 

I SAK UNG fick deltagarna möjlighet att träffa nya vänner som delade konstintresset, utvecklade egna aktiviteter och projekt och tillsammans utforskade de konstvärlden. På varje ort där vi hade verksamhet fanns ett lokalt SAK UNG-nätverk. Nätverken leddes av en ambassadörsgrupp som tillsammans med deltagarna arrangerade konstaktiviteter varje termin. Aktiviteterna i nätverket bestämdes av deltagarna själva, och de fick handledning och stöd av SAK UNG:s projektledare att genomföra dem.

Genom samarbeten med både nationella och lokala konstinstitutioner fick medlemmarna på varje ort möjlighet att skapa och ta del av ett rikt program. Bland aktiviteterna kan nämnas konstnärliga workshops, gemensamma utställningsbesök, skapandet av konstutställningar, konstnärssamtal och mycket mer.

Lokala SAK UNG-föreningar

Dessa tre självständiga föreningar för unga konstintresserade är sprungna ur SAK UNG:s verksamhet.

DUK – de ungas konstförening (Stockholm)

Instagram: @DUK_konstforening

E-post: [email protected]

Hemsida: https://duksthlm.wixsite.com/website

 

Unga konstvänner Göteborg

Instagram: @ungakonstvanner

Skriften ”Att se”

Vad är konst? – och hur kan man förstå den?

Vi har alla känt den där osäkerheten när vi tittat på ett konstverk, osäkra på hur man ska se på det, vad det betyder eller om ens egen tolkning är korrekt. Med den här boken vill vi skapa en handbok till dig som vill lära dig förstå konst. Det fina med konst är att alla kan uppleva den och man behöver inte vara expert för att få en bra konstupplevelse. Boken bygger på de samlade erfarenheterna från åren med SAK UNG.

Ladda ned broschyren som PDF
Mer information.
Please check our Personuppgiftspolicy / GDPR
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google