Vår historia

Under det tidiga 1800-talet föddes konstföreningstanken i Tyskland för att sedan sprida sig runt om i Europa. Man hade som syfte att stötta samtida konstnärer och även väcka intresse för konsten bland en bredare publik.  1832 startade Konstföreningen i Stockholm som så småningom kom att bli Sveriges Allmänna Konstförening.  

Sveriges konstliv beskrivs under början av 1800-talet som stillastående och Konstakademien som var landets ledande institution för konst fick allt sämre rykte. Utbildningen kritiserades och de höll endast utställningar vartannat år, så möjligheterna för konstnärer att nå ut till en konstintresserad publik var små. Ett syfte med konstföreningen var därför också att skapa en direkt kontakt mellan konstnär, köpare och publik.

Stiftarna av föreningen bestod av 25 konstnärer, konstintresserade och professorer från Konstakademien. Man ämnade upplysa allmänheten, främja samtidskonsten och verka för att få till grundandet av ett Nationalmuseum. I de första handlingarna från föreningens historia beskrivs ändamålet enligt följande: 

”väcka och underhålla ett allmännare och livligare intresse för den bildade konsten samt att  befordra dess bästa med alla medel, som därtill kunna bidraga och ligga inom föreningens  verkningskrets.” 

Det gjordes genom sammankomster, konstutställningar och genom salonger där medlemmar kunde visa upp sina verk och hitta köpare. Här köpte också föreningen in verk till sitt årliga konstlotteri, där alla medlemmar kunde vinna. Det var ett sätt att både stötta unga konstnärer och nå konstintresserade medlemmar som kanske inte hade medel att själva köpa konst.

År 1886 bytte föreningen namn till Sveriges Allmänna Konstförening.

Det är den största och äldsta allmänna konstföreningen, det vill säga öppen för alla intresserade och inte knutna till t.ex. en arbetsplats eller en geografisk plats. Vårt syfte är alltjämt att stödja samtidskonsten och väcka intresse kring den. Det gör vi bland annat genom den årliga konstboken, den digitala medlemstidningen SAK MAG, våra multiplar och konstlotteriet, som fortfarande är kärnan i vår verksamhet.

Läs mer om SAK:s historia i dessa publikationer

“Stockholms konstförening 1832-1882. Kort Öfversigt av dess verksamhet” jubileumsskrift 1882
Georg Nordensvan, “Sveriges Allmänna konstförening 1832 – 1932″
Bo Lindwall “Då och Nu, SAK 150 år”
”Därför Konst” (kapitel) Red. Sophie Allgårdh
Mer information.
Please check our Personuppgiftspolicy / GDPR
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google