Det här är SAK

SAK är landets äldsta och största allmänna konstförening. Föreningens ändamål är sedan 1832 att inom Sverige väcka och utbreda intresse för samtida konst. Det gör vi bl.a. genom att varje år köpa in konstverk av konstnärer verksamma i Sverige, som sedan lottas ut i ett konstlotteri, samt presentera konstnärskap eller konstriktningar i en årsbok och medlemstidning. SAK är en medlemsförening och finansieras av medlemsavgifter.

Mer information.
Please check our Personuppgiftspolicy / GDPR
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google