Dead Reckon (greenish, r9,5)

Dead Reckon (greenish, r9,5)

Teknik: Blyerts och tusch på papper
Storlek: 36 x 26 cm
Tillkomstår: 2020
Vinstår: 2021